O společnosti Czechiapharm Group

Společnost Czechiapharm Print s.r.o. je reklamní agentura s více než 10ti letou praxí v oblasti reklamy, marketingu,  polepů aut a dalších služeb spojených s prací reklamní agentury.

Společnost, zkráceně Czechiaprint, je členem skupiny Czechiapharm Group. Ta se dále dělí na společnosti Czechiapharm a Czechiapharm Team.

Czechiapharm Print vznikla jako nástupní společnost firmy KNM Agency s.r.o., která ukončila svou činnost v létě 2019, kdy ji plně nahradila Czechiapharm Print.

Rozdělení společností